Accueil

Un espace collectif de travail, de création et de vie ouvre ses portes à Marseille. De auteurs van het rapport, gepubliceerd in het tijdschrift Lancet Psychiatry, stelden vast dat het zelfmoordcijfer bij kinderen in de VS hoger ligt dan in de meeste landen. De reden voor zowel het hoge percentage als het feit dat veel van de kinderen die zelfmoord plegen kinderen zijn die in armoede leven, is dat de geestelijke gezondheidszorg in het beste geval tekortschiet en in het slechtste geval geen adequate middelen heeft of ondergefinancierd is, en al tientallen vredes apotheek jaren over onvoldoende personeel beschikt. Er is op dit moment geen bewijs dat geestelijke gezondheidsdiensten toegang bieden tot de meest noodzakelijke diensten, en als ze dat wel doen, verkeren ze in een staat van voortdurend disfunctioneren. Uit een nieuw rapport dat deze maand in het tijdschrift Trends in Ecology and Evolution is gepubliceerd, blijkt dat bevolkingsgroepen die vatbaarder zijn voor zwaarlijvigheid, hoge bloeddruk en diabetes, kwetsbaarder zijn voor milieu-invloeden. Bij auto-immuunziekten is dit proces echter niet volledig.

Il accueille celles et ceux qui désirent entreprendre autrement pour proposer des réponses innovantes aux enjeux sociaux et écologiques . Il accueille également tout entrepreneur, freelance ou indépendant qui se reconnait dans notre démarche. Nous proposons un système de résidences permanentes ou nomades adaptées aux besoins de chacun. L’esprit est résolument collaboratif tout en préservant l’autonomie de chacun. Et pour concilier enligne vie professionnelle et familiale les enfants de 0 à 4 ans  peuvent être accueillis au sein d’une micro crèche agrée par la CAF à proximité l’espace de travail.

 

Abonnez-vous à notre newsletter

résidences à la Ruche
résidences à la Ruche